Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 22-02-2023 đến 02-06-2023

T.2T.3T.4T.5T.6T.7C.N
31357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
22-02
01964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
23-02
16979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
24-02
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
25-02
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
26-02
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
27-02
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
28-02
76102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
01-03
47577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
02-03
37856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
03-03
06743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
04-03
58118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
05-03
39919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
06-03
75877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
07-03
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
08-03
68205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
09-03
24420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
10-03
47076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11-03
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
12-03
17375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
13-03
67879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
14-03
67724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
15-03
89581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
16-03
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17-03
57570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
18-03
86903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
19-03
24192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
20-03
81664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
21-03
08798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
22-03
45483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
23-03
48657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
24-03
32273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
25-03
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
26-03
83230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
27-03
66228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
28-03
86367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
29-03
11504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
30-03
59381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
31-03
70344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01-04
01844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
02-04
52333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
03-04
75345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
04-04
96226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
05-04
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
06-04
49736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
07-04
29815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
08-04
10026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
09-04
06363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
10-04
16039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
11-04
37195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
12-04
44265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
13-04
57534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
14-04
27414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
15-04
41248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
16-04
65576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
17-04
71661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
18-04
46285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
19-04
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
20-04
47914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
21-04
64652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
22-04
71679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
23-04
42105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
24-04
85483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
25-04
89675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
26-04
80755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
27-04
13196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28-04
54639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
29-04
90819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
30-04
61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
01-05
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
02-05
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
03-05
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
04-05
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
05-05
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
06-05
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
07-05
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
08-05
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
09-05
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
10-05
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
11-05
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
12-05
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13-05
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
14-05
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
15-05
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
16-05
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
17-05
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
18-05
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
19-05
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
20-05
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
21-05
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
22-05
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
23-05
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
24-05
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
25-05
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
26-05
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
27-05
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
28-05
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
29-05
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
30-05
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
31-05
95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
01-06
-
02-06
Ngày Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 22-02-2023 đến 02-06-2023

Bộ sốSố lượt về
65
4 lần
19
3 lần
76
3 lần
79
3 lần
81
3 lần
Bộ sốSố lượt về
02
2 lần
04
2 lần
05
2 lần
14
2 lần
15
2 lần

Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 22-02-2023 đến 02-06-2023

 • 00: 0 lần
 • 01: 0 lần
 • 06: 0 lần
 • 07: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 09: 0 lần
 • 10: 0 lần
 • 12: 0 lần
 • 13: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 22: 0 lần
 • 25: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 35: 0 lần
 • 38: 0 lần
 • 40: 0 lần
 • 41: 0 lần
 • 42: 0 lần
 • 50: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 68: 0 lần
 • 69: 0 lần
 • 71: 0 lần
 • 74: 0 lần
 • 78: 0 lần
 • 80: 0 lần
 • 82: 0 lần
 • 84: 0 lần
 • 86: 0 lần
 • 88: 0 lần
 • 90: 0 lần
 • 93: 0 lần
 • 94: 0 lần
 • 99: 0 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 22-02-2023 đến 02-06-2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 11 lần Đuôi 1: 9 lần Tổng 1: 10 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 7 lần Tổng 2: 13 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 9 lần Tổng 3: 12 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 12 lần Tổng 4: 8 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 15 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 14 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 13 lần Đuôi 7: 12 lần Tổng 7: 10 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 8 lần Đuôi 9: 12 lần Tổng 9: 11 lần

Bình luận

Thống kê giải đặc biệt theo tuần còn được gọi là thống kê đề theo tuần tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong 15 tuần gần nhất. Nhìn vào bảng thống kê, người chơi có thể thấy ngay các giải đặc biệt các tuần, sắp xếp từ thứ 2 đến chủ nhật. Thông tin bao gồm: Thứ, ngày tháng mở thưởng, dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, trong đó hai số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi tiện theo dõi. 

Khi theo dõi bảng đặc biệt tuần, người xem nắm ngay được thống kê GĐB trong tuần này, tuần trước và các tuần trước nữa.

 • Hàng ngang của bảng thống kê giải đặc biệt XSTD theo thứ tự các thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật
 • Cột dọc thống kê giải đặc biệt miền Bắc riêng theo thứ. Bạn có thể xem riêng thống kê miền Bắc từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đến CN trong về trong 15 lần gần nhất.
 •  Bên dưới của mỗi kết quả đều có hiển thị ngày mở thưởng chi tiết.